Laboratoře KEV

Katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky náleží jedny z největších laboratorních prostor fakulty Elektrotechnické. Kromě praktických cvičení, kdy se měření v laboratořích účastní sami studenti, je zde prováděn výzkum v rámci řady projektů či závěrečných prací. Katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky náleží následující laboratoře:

 • Zdrojovna halové laboratoře EK101
 • Zdrojovna halové laboratoře EK101
 • Zdrojovna halové laboratoře EK101
 • Laboratorní soustrojí asynchronního stroje s měničem
 • Laboratoř EK101; v popředí transformátor, v pozadí dynamometr a laboratorní soustrojí
 • Laboratorní soustrojí (EK101)
 • Laboratorní soustrojí a ovládací pulty (EK101)
 • Laboratoř výpočetní techniky EU503
 • Lehká laboratoř elektrických strojů EL203 - ovládací pult
 • Detail ovládacích pultů v laboratořích EK101 a EL101
 • Laboratoř EL101; ovládací pulty
 • Laboratoř EL101; ovládací pulty
 • Laboratoř EL101; laboratorní soustrojí
 • Ovládací pult a připojené měřící zařízení
 • Ovládací pult a připojené měřící zařízení
 • Laboratoř EL203; ovládací pult, booster a další vybavení

CZ

EN

Created by TrueWeb

Copyright 2010 KEV ZČU