Halová laboratoř elektrických pohonů (EL101)

Umožňuje testování do cca 40kW v případě nerekuperativního provedení testovacího zařízení, resp. 40kW = max. ztráty v případě rekuperativního uspořádání standu. Je vybavena 7 univerzálními měřícími pulty, 15 soustrojí a dalšími elektrickými stroji a přístroji (transformátory, vyhlazovací indukčnosti, měniče, zatěžovací odpory atd.). Laboratoř je dále vybavena jeřábem (nosnost 1t) a samostatným vjezdem. K těžké laboratoři patří dílna, zdrojovna a lehké laboratoře (v těchto laboratořích je dalších 13 měřících stanovišť rovněž s možností využívat zdroje ze zdrojovny). Z měřících stanovišť lze využívat jednak zdroje zdrojovny (viz tabulka), tak i individuální vybavení pultů (oddělovací transformátor, regulační autotransformátor, propojení mezi pulty, spínací a ovládací prvky atd.).

 Zdroje k dispozici  Výstupní parametry 
 Synchronní generátor + ssM  3x400V(max.), 18A
 ASM+dynamo  0 až 220V, 80A 
 ASM+dynamo  0 až 220V, 40A
 ASM+dynamo  0 až 440V, 20A
 ASM+dynamo  0 až 220V, 9A
 Transformátor (galvanické oddělení)  3x380V, 45A
 Natáčivý transformátor („booster“)  3x760, 30A
 Diodový usměrňovač (+transformátor) -24V,0V,+24V, 40A 

V roce 2011 byla modernizována měřící technika a instrumentace nákupen osmi kusu špičkových digitálních osciloskopů Tektronix DPO4034B s nezbytným příslušenstvím proudovými a napěťovými diferenciálními sondámi, dvou kusů inteligentních“ napájecích zdrojů Agilent 6813B a pěti kusu malých laboratorních zdrojů Matrix HC-MPS3005L-3. Modernizace měřící techniky a instrumentace této klíčové laboratoře byla realizována v rámci projektu FRVŠ 1072/2011 A/a s finančním příspěvkem FEL. (viz fotogalerie)

  • Ovládací pulty
  • Jedno ze soustrojí
  • Zdrojovna laboratoře EL101
  • Zdrojovna laboratoře EL101
  • Matrix HC-MPS3005L-3
  • Agilent 6813B
  • Tektronix DPO4034B

CZ

EN

Created by TrueWeb

Copyright 2010 KEV ZČU