Halová laboratoř elektrických strojů (EK101)

Umožňuje testování do cca 60kW. Je vybavena 7 univerzálními měřícími pulty, 17 soustrojími a dalšími elektrickými stroji a přístroji (transformátory, měniče, zatěžovací odpory atd.). K těžké laboratoři patří zdrojovna. Z měřících stanovišť lze využívat jednak zdroje zdrojovny (viz tabulka), tak i individuální vybavení pultů (oddělovací transformátor, regulační autotransformátor, propojení mezi pulty, spínací a ovládací prvky atd.).

 Zdroje k dispozici  Výstupní parametry
 Synchronní generátor  3x400V(max.), 90A
 Synchronní generátor  3x400V(max.), 36A
 Synchronní generátor  3x400V(max.), 50A
 Dynamo  0 - 230V, 95,5A
 Dynamo  0 - 440V, 80A
 Dynamo  0 - 440V, 80A
 Dynamo  0 - 220V, 58A
 Dynamo  0 - 440V, 68A
 Autotransformátor  3x(0 - 380V), 45A
 Natáčivý transformátor („booster“)  3x(30 - 600V), 30A
 Natáčivý transformátor („booster“)  3x(40 - 600V), 11A

  • Soustrojí v laboratoři EK101
  • Prostory laboratoře EK101
  • Zdrojovna laboratoře EK101

CZ

EN

Created by TrueWeb

Copyright 2010 KEV ZČU