Lehké laboratoře výkonové elektroniky a pohonů (EL202, 204, 205 a 207)

Oddělení výkonové elektroniky katedry KEV má k dispozici několik laboratorních místností. Některé jsou prioritně určené pro výuku studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů FEL, přičemž vývoj a výzkum v nich probíhá pouze částečně (omezeno rozvrhem místností). Řada činností souvisejících s odborným zaměřením oddělení výkonové elektroniky, včetně práce studentů doktorského programu, se tak soustředí do specializovaných laboratořích katedry KEV.

V roce 2012 byl na katedře řešen rozvojový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Fondu rozvoje vysokých škol č. 2670/2012 - "Modernizace laboratoře regulační techniky: moderní nástroje pro výuku návrhu, modelování a testování řídicích systémů." Za jeho pomoci bylo do laboratoří zakoupeno následující vybavení:

 • Výkonový napájecí zdroj a analyzátor Chroma 61504
 • Frekvenční měnič ACS 800
 • LCR metr Agilent
 • Momentová čidla HBM T20WN 100 a 200 Nm
 • Systém pro simulace v reálném čase dSpace
 • Toolboxy pro Matlab a Simulink pro rychlý návrh aplikací
 • Systém Plecs pro návrh a modelování elektrických regulovaných soustav
 • Laboratoř regulační techniky EL202
 • Laboratoř průmyslové elektroniky – R&D lab
 • Laboratoř mechatroniky EL204
 • Laboratoř mechatroniky EL205
 • Laboratoř mechatroniky EL205

Výuka moderních metod identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů

Projekt FRVŠ 2511/2012/G1 umožnil dotací 235 000 Kč rozšířit vybavení laboratoře elektrických pohonů o pracoviště zaměřené na výuku moderních metod identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů.

Záměrem tohoto projektu bylo vybudování výukového pracoviště, které zvýší zájem studentů o studium elektrických pohonů a rozšíří výuku o přímý kontakt studentů s aktuálními trendy a problematikou řešenou v praxi. Hlavním cílem projektu bylo doplnění výuky regulovaných elektrických pohonů na katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky o moderní algoritmy identifikace parametrů a bezsenzorového řízení pohonů se synchronním motorem s permanentními magnety a pohonů s asynchronním motorem.

Nové pracoviště sestává ze soustrojí synchronního motoru s permanentními magnety a asynchronního motoru, průmyslového měniče, měniče vlastní výroby řízeného programovatelným digitálním signálovým procesorem a nadřazené řídicí a diagnostické jednotky vytvořené na PC na platformě Labview, která tvoří přívětivé uživatelské rozhraní.

Pracoviště je určeno primárně pro výuku, ale může být samozřejmě využito i při tvorbě bakalářských, diplomových a jiných studentských prací.

 • Fotografie 1
 • Fotografie 2
 • Fotografie 3
 • Fotografie 4
 • Fotografie 5

CZ

EN

Created by TrueWeb

Copyright 2010 KEV ZČU