Novinky

ELPO 2017

khruska, 09.01.2017

Ve dnech 6. – 7. června 2017 se bude v Plzni konat XXXV. celostátní konference o elektrických pohonech, kterou pořádají Ústřední odborná skupina pro elektrické pohony ÚOS EP při České elektrotechnické společnosti ČES a FEL ZČU.

Jednacím jazykem konference jsou čeština a slovenština, některé příspěvky mohou být publikovány a předneseny také v angličtině. Na konferenci jsou zváni všichni pracovníci z průmyslu, projekce, výzkumu, odborných škol a dalších institucí. Přihlášku na konferenci lze zaslat do 15. ledna 2017. Kompletní výzva je k dispozici na stránkách pohony.zcu.cz.

Den otevřených dveří 2017

khruska, 09.01.2017

Dne 19. ledna 2017 pořádá Fakulta elektrotechnická tradiční den otevřených dveří, při kterém budete moci shlédnout i značnou část vybavení a možností naší katedry.

Jako každý rok se katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky se bude podílet exkurzemi do halových laboratoří KEV, ukázkami možností numerického software Matlab, možnostmi matematického modelování elektrických strojů ve 2D a 3D a ukázkami robotických soustav. K vidění budou i elektrická motokára KEV a elektrické koloběžky. Fotogalerie jsou pak dostupné zde.

Kompletní přehled akcí naleznete na stránkách Fakulty elektrotechnické. Přijďte se podívat i vy, co se skrývá za dveřmi KEV!

Habilitační přednáška

khruska, 11.10.2016

Ve středu 19. října 2016 bude na veřejném zasedání Vědecké rady Fakulty elektrotechnické přednesena habilitační přednáška Ing. Martina Pettermanna, Ph.D. na téma „Redukce hmotnosti trakční výzbroje vozidel pro střídavou trakční soustavu.“ Přednáška se koná od 11:30 v EU216. Oficiální pozvánka.

Slavnostní otevření RICE

khruska, 16.06.2016

Dne 15. 6. 2016 bylo slavnostně otevřeno Regionálni inovační centrum elektrotechniky (RICE). Reportáže z otevření centra můžete číst na stránkách idnes.cz (zde) či sledovat ze záznamu na stránkách České televize (zde).

FEL ZČU na idnes.cz

khruska, 02.05.2016

V deníku Mladá fronta DNES a na jeho internetové variantě idnes.cz byl uveřejněn článek o bezdrátovém nabíjení, vyvíjeném ve spolupráci mezi KEV a RICE ZČU. Článek má název Vědci oživují sen Nikoly Tesly, vyvíjí systém na bezdrátový přenos energie.

Den otevřených dveří 2016

khruska, 30.10.2015

Dne 21. ledna 2016 pořádá Fakulta elektrotechnická tradiční den otevřených dveří, při kterém budete moci shlédnout i značnou část vybavení a možností naší katedry.

Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky se bude podílet následujícími ukázkami: exkurzemi do halových laboratoří KEV, ukázkami možností numerického software Matlab, možnostmi matematického modelování elektrických strojů ve 2D a 3D a ukázkami robotických soustav. K vidění budou i elektrická motokára KEV a elektrické koloběžky.

Kompletní přehled akcí (bude průběžně aktualizován) naleznete na stránkách Fakulty elektrotechnické. Přijďte se podívat i vy, co se skrývá za dveřmi KEV!

Den otevřených dveří 2015

khruska, 15.01.2015

Dne 20. ledna 2015 pořádá Fakulta elektrotechnická tradiční den otevřených dveří, při kterém budete moci shlédnout i značnou část vybavení a možností naší katedry.

Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky se bude podílet následujícími ukázkami: exkurzemi do halových laboratoří KEV, ukázkami možností numerického software Matlab, možnostmi matematického modelování elektrických strojů ve 2D a 3D a ukázkami robotických soustav.

Kompletní přehled akcí naleznete na stránkách Fakulty elektrotechnické, společně s časovým harmonogramem. Přijďte se podívat i vy, co se skrývá za dveřmi KEV!

Začátek výuky v letním semestru

Khruska, 31.01.2014

Výuka v letním semestru akademického roku 2013/2014 začíná 10. 2. 2014. První výukový týden je lichý. Přejeme vám i v tomto semestru mnoho studijních úspěchů!

Kompletní harmonogram akademického roku lze nalézt na webových stránkách FEL.

Den otevřených dveří

khruska, 13.01.2014

Dne 21. ledna 2014 pořádá Fakulta elektrotechnická tradiční den otevřených dveří, při kterém budete moci shlédnou i značnou část vybavení a možností naší katedry.

Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky se bude podílet následujícími ukázkami: exkurzemi do halových laboratoří KEV, ukázkami možností numerického software Matlab, možnostmi matematického modelování elektrických strojů ve 2D a 3D a ukázkami robotických soustav. Ve vestibulu FEL pak budou umístěny ukázky jednoduchých elektromotorů a v laboratořích budete moci shlédnout ukázku magnetického děla, bezkontaktního nabíjení pro elektromobily či si zkusit vyrobit vlastní elektřinu.

Kompletní přehled akcí naleznete na stránkách Fakulty elektrotechnické, společně s časovým harmonogramem. Přijďte se podívat i vy, co se skrývá za dveřmi KEV!

Rektorské volno 6. 11. 2013

khruska, 04.11.2013

Na základě pokynu prorektora 1P/2013 je na 6. 11. 2013 od 12:00 plánováno rektorské volno z důvodů slavnostního zasedání vědecké rady ZČU. Z téhož důvodu výuka v daném termínu odpadá.

Elektrotechnika a informatika 2013

khruska, 19.09.2013

Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni pořádá ve dnech 6. a 7. listopadu 2013 doktorandskou konferenci Elektrotechnika a informatika 2013. V rámci této konference bude prezentován aktivní výzkum studentů v doktorských studijních programech. Více informací lze nalézt na stránkách konference.

Začátek výuky v zimním semestru

khruska, 13.09.2013

Výuka v zimním semestru akademického roku 2013/2014 začíná 23. 9. 2013. První výukový týden je lichý. Přejeme vám i v tomto semestru mnoho studijních úspěchů!

Kompletní harmonogram akademického roku lze nalézt v brožuře Informace o studiu.

Cena Františka Křižíka

khruska, 19.06.2013

Za celoživotní přínos v oboru elektrotechniky získal letošní Cenu Františka Křižíka emeritní profesor Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni Lumír Kule.

Prof. Ing. Lumír Kule, CSc. (nar. 1926) patří mezi mezinárodně uznávané odborníky v oblasti elektrických pohonů a trakce. Je jedním ze zakládajících členů Konference o elektrických pohonech a zasloužil se o rozvoj oboru Elektrické pohony a výkonová elektronika. V současné době je emeritním profesorem katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky. Více informací naleznete v oficiální tiskové zprávě, fotogalerie z akce je umístěna na facebooku RICE

XXXIII. Celostátní konference o elektrických pohonech

khruska, 18.06.2013

Minulý týden proběhla na Fakultě elektrotechnické ZČU XXXIII. Celostátní konference o elektrických pohonech, kterou pořádá katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Její průběh shrnuje tisková zpráva vydaná ku příležitosti jejího ukončení.

Setkání pro zájemce o doktorské studium

khruska, 28.05.2013

Dne 11. června 2013 se koná schůzka pro zájemce o doktorské studium na fakultě Elektrotechnické. Vedení fakulty zde seznámí s možnostmi studentů Ph.D. studia ohledně studijních stáží a podnikové praxe, mimořádného finančního ohodnocení během studia a případné účasti na projektu RICE. Více informací naleznete na vývěsce FEL.

XXXIII. konference o elektrických pohonech

khruska, 25.03.2013

Organizační tým XXXIII. konference o elektrických pohonech zveřejnil předběžný harmonogram konference. K prezentaci je přihlášeno 72 příspěvků a předpokládá se s účastí cca 200 odborníků z oblasti průmyslu, dopravy, energetiky, vědy, výzkumu a odborného školství. Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách konference.

Předběžný harmonogram konference.

Pozvánka na workshop

khruska, 25.03.2013

Dne 27.3.2013 ve 13:00 se v prostorách knihovny KEV (EK219) koná workshop na téma „Simulace a optimalizace elektrických strojů a výkonové elektroniky“.

Přednášet budou experti firmy SVS FEM, s. r. o. Ing. Tibor Bachorec, Ph.D. a doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D. Na přednášku jste všichni srdečně zváni!

Modernizace laboratoře regulační techniky

khruska, 22.12.2012

Díky projektu FRVŠ A/a č. 2670/2012 mohl být zakoupen nejmodernější software a špičkové technické vybavení pro rozvoj, inovaci a zkvalitnění výuky v předmětech vyučovaných na katedře v ceně 1,8 mil. Kč.

Cílem projektu bylo dovybavení laboratoří potřebným technickým zařízením a nezbytným softwarem tak, aby došlo k zatraktivnění a zvýšení kvalitu výuky, tzn. zavést do výuky v laboratořích, které jsou klíčové z hlediska využití pro výuku předmětů na katedře, a jsou jedny z nejvytíženějších i z hlediska provozu ostatních laboratoří na Fakultě elektrotechnické ZČU, nejnovější trendy při návrhu, modelování, programování a testování řídicích a regulačních systémů.

Nové vybavení je v laboratořích k dispozici jak pro výuku, tak i pro studentskou samostatnou odbornou činnost. Kompletní seznam nakoupeného vybavení lze nalézt v sekci Lehké laboratoře výkonové elektroniky a pohonů.

XXXIII. konference o elektrických pohonech

khruska, 18.12.2012

Ústřední odborná skupina pro elektrické pohony (ÚOS EP) při České elektrotechnické společnosti (ČES) zahájila přípravu na XXXIII. celostátní konferenci, která proběhne tradičně v Plzni ve dnech 11. – 13. června 2013.

První den proběhne jednání ve třech tématických blocích:

 • Elektromobilita
 • Pohony v elektrické trakci
 • Pohony v energetice

Druhý den konference bude zaměřen na další témata z elektrických pohonů, jako např.:

 • Pohony v průmyslových zařízeních
 • Mnohomotorové pohony v technologických linkách
 • Automatizace a bezpečnostní funkce v pohonech
 • Servopohony, servomechanizmy, roboty a mechatronika
 • Výkonová elektronika pro obnovitelné zdroje
 • Konvenční a nekonvenční způsoby řízení
 • Interference a elektromagnetická kompatibilita
 • Elektrické motory, polovodičové měniče a další komponenty
 • Distribuované způsoby řízení a komunikace
 • Normalizace, certifikace a další zákonné podmínky

Jednacím jazykem je čeština a slovenština, některé příspěvky mohou být publikovány a předneseny také v angličtině. Vybrané příspěvky budou publikovány ve zvláštním čísle časopisu Electroscope, který je zařazen mezi recenzovaná periodika, vydávaná v ČR a v časopise TELEN (Transaction on electrical engineering).

Kompletní výzvu autorům najdete zde

Den otevřených dveří

khruska, 29.10.2012

Dne 22. ledna 2013 pořádá Fakulta elektrotechnická tradiční den otevřených dveří, při kterém budete moci shlédnou i značnou část vybavení a možností naší katedry.

Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky se bude podílet následujícími ukázkami: exkurzemi do halových laboratoří KEV, ukázkami možností numerického software Matlab, možnostmi matematického modelování elektrických strojů ve 2D a 3D a ukázkami robotických soustav. Ve vestibulu FEL pak budou umístěny ukázky jednoduchých elektromotorů a v laboratořích budete moci shlédnout ukázku magnetického děla, bezkontaktního nabíjení pro elektromobily či si zkusit vyrobit vlastní elektřinu.

Kompletní přehled akcí naleznete na stránkách Fakulty elektrotechnické, společně s časovým harmonogramem. Přijďte se podívat i vy, co se skrývá pod pokličkou KEV!

Pracovní příležitosti v CERN

khruska, 08.10.2012

Inovacentrum ČVUT pořádá dne 23. 10. 2012 pod záštitou prorektora pro VaV ČVUT Vojtěcha Petráčka seminář o pracovních příležitostech v CERNu. Seminář je určen všem studentům a absolventům technických vysokých škol a univerzit.

Další informace k semináři lze nalézt na webových stránkách inovacentra . Pozor – uzávěrka registrací je 18. 10. 2012. V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte p. Anetu Zemanovou . Oficiální pozvánka , plakát .

Zahájení akademického roku

khruska, 10.09.2012

Dne 24. 9. 2012 bude zahájena výuka v zimním semestru akademického roku 2012 / 2013. Jste-li naším studentem, těšíme se brzy na viděnou!

Aktualizace webu

khruska, 01.06.2012

Na webových stránkách KEV nyní naleznete informace o konstrukci elektrické motokáry, která byla vytvořena týmem KEV. Více v sekci KEV na kolech

Předzveřejnění témat bakalaářských a diplomových prací

khruska, 23.04.2012

V prostoru před Katedrou elektromechaniky a výkonové elektroniky byla vyvěšena předběžná témata bakalářských a diplomových prací garantovaných KEV. Přijďte a najděte si téma i pro svou práci!

Aktualizace webu

khruska, 23.04.2012

Do sekce Pro studenty byly přidány informace o možnostech aktivního studia v rámci oborů garantovaných katedrou elektromechaniky a výkonové elektroniky.

Modernizace vybavení laboratoře elektrických pohonů

khruska, 08.02.2012

V rámci projektu FRVŠ 1072/2011 A/ bylo do laboratoře elektrických pohonů zakoupeno nové vybavení. Více viz sekce halová laboratoř elektrických pohonů.

P.F. 2012

khruska, 21.12.2011

Kolektiv Katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky by Vám tímto chtěl popřát příjemné strávení svátků Vánočních a úspěšný start do nového roku 2012!

Den otevřených dveří

khruska, 21.12.2011

Dne 24. ledna 2012 se na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni koná již tradiční Den otevřených dveří .

V prostorách katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky zájemce jistě potěší ukázky výkonových polovodičových prvků či ukázky analyzátoru sítě ENA500. Z oblasti elektrických strojů jsou připraveny ukázky konstrukce elektrických strojů, ukázky výroby elektrické energie a možnost porovnat své síly s elektromotory. Kompletní rozpis akcí naleznete na webu FEL .

Těšíme se na Vás!

Doktorské studium na univerzitě Aalto

khruska, 14.04.2011

Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky by Vás tímto chtěla pozvat na přednášku finského specialisty, profesora Antero Arkkia.

Přednáška bude zaměřena na současnost doktorských studijních programů ve Finsku se zaměřením na elektromechaniku. Přednáška se bude konat dne 5. 5. 2011 v 9:20 v učebně UP104 a bude přednesena v anglickém jazyce. Obsah přednášky. (CZ+EN)

Přednášky externích specialistů

khruska, 13.04.2011

Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky by Vás tímto chtěla pozvat na dvojici přednášek expertů z Univerzity obrany v Brně.

Obě přednášky se budou konat dne 20. 4. 2011 v prostorách knihovny KEV, místnosti EK219. První z dvojice přednášek bude zaměřena na téma „Architektury moderních avionických systémů“ a bude přednesena Ing. Petrem Bojdou, Ph.D. Její začátek bude ve 13:00. Obsah přednášky.

Druhá přednáška pak bude zaměřena na „Obnovitelné zdroje elektrické energie,“ jejím autorem pak bude doc. Ing. Jan Leuchter, Ph.D. Začátek této přednášky bude ve 14:30. Obsah přednášky.

CZ

EN

Created by TrueWeb

Copyright 2010 KEV ZČU