Možnosti spolupráce s průmyslem

Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky je samozřejmě nakloněna jakékoliv spolupráci s průmyslovou sférou. Nápomocna Vám mohou být naše dvě oddělení, a to jak samostatně, tak jako jedinečný spolupracující celek, zaštiťující možnost komplexního návrhu řídících, pohonných a regulačních obvodů včetně stroje, který budou tyto obvody ovládat. Kompletní přehled možností obou oddělení si můžete prohlédnout níže.

Oddělení elektromechaniky

 • Kompletní návrh moderních elektromechanických systémů – elektromagnetický, tepelný a ventilační výpočet s možností provedení kontroly metodou konečných prvků

  • stejnosměrné stroje

  • elektronicky komutované stejnosměrné stroje

  • asynchronní stroje

  • synchronní stroje

  • synchronní stroje s permanentními magnety

  • transformátory

  • transformátory se supravodivým vinutím

 • Možnost netradičních konstrukčních uspořádání

 • Uvedení do provozu, diagnostika elektrických strojů

 • Typové zkoušky elektromechanických systémů

 • Měření vibrací a chvění

 • Měření točivého momentu, rychlostí, provozních a zatěžovacích charakteristik

 • Měření účinnosti elektromechanických systémů

 • Analýza elektromechanických systémů z hlediska hlučnosti

 • Tvorba dokumentace – 2D a 3D systémy (AutoCAD, SolidWorks)

 • Modelování elektromechanických systémů metodou konečných prvků


Oddělení výkonové elektroniky

 • Kompletní elektrická výzbroj moderních dopravních a automotivních systémů (řídící, elektronické, výkonové, pohonné, komunikační a diagnostické systémy).

 • Pohony lokomotiv, moderních vlakových souprav, metra, tramvají a trolejbusů.

 • Dopravní systémy se zvýšenou energetickou účinností.

 • Hybridní a alternativní pohony.

 • Inteligentní mechatronické systémy pro moderní dopravní prostředky.

 • Modelování, simulace a prototypování řídících, regulačních, elektrických a mechatronických systémů moderních vozidel a dopravních systémů.

 • Výzkum a vývoj výkonových polovodičových měničů.

 • Výkonové polovodičové měniče a pohony pro vysokonapěťové aplikace.

 • Napájecí a nabíjecí systémy nové generace (DC/DC, AC/DC), zálohování energie a záložní napájecí zdroje.

 • Nové topologie elektrických pohonů a jejich sofistikované algoritmy řízení a regulace.

 • „Inteligentní“ pohony a mechatronické systémy.

 • Kompletní vývoj, modelování, simulace a prototypování výkonových elektronických systémů, elektrických pohonů a mechatronických systémů.

 • Vývoj, modelování, simulace, testování a prototypování embedded aplikací.

 • HIL a SIL testování.

 • Moderní systémy řízení a regulace v energetice, optimalizace energetických systémů a zařízení.

 • Aktivní filtry, kompenzace, harmonické, modelování a analýzy sítí.

 • Elektrická výzbroj pro alternativní a obnovitelné zdroje energie.

 • Systémy akumulace energie (superkapacitory, atd.).

 • Aplikovaný výzkum nových materiálů a polovodičových součástek (SiC, molekulární elektronika, apod.)

 • Modelování a simulace elektromechanických problémů.

CZ

EN

Created by TrueWeb

Copyright 2010 KEV ZČU