Aktivní studium s obory ELE, ELT, AEL a PE

Máte chuť blíže poznat akademický život? Chcete nahlédnout pod pokličku fungování katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky a zapojit se do skutečné vědecké činnosti? Pokud ano, pak právě pro Vás je určen program aktivního studia v oborech ELE (Elektrotechnika a energetika) a PE (Průmyslová elektronika a elektromechanika). Spolupráce s Katedrou elektromechaniky a výkonové elektroniky je možná již od prvního ročníku studia, kdy máte možnost kontaktovat pracovníka pro vědu a výzkum na KEV (Ing. Tomáš Glasberger, Ph.D.), který Vás na základě dialogu o Vašich konkrétních preferencích a zájmech nasměruje na nejvhodnější osobu na katedře, která se následně stane Vaším „patronem“ ve vědecké činnosti. Na základě této spolupráce Vám následně může být vypsána bakalářská práce, stejně tak jako mohou být Vaše nadstandardní výsledky ohodnoceny mimořádným stipendiem.

Od druhého ročníku mají studenti oboru ELE možnost zapojení do multioborových projektů ve spolupráci s FST, UUD, FZS a dalšími, často i komerčními, subjekty. Bude-li předmět tohoto projektu poskytovat dostatečný základ, může se i tento stát předmětem Vaší bakalářské práce, případně jej lze prezentovat na interní soutěži SVOČ, jejíž vítězové jsou odměňováni mimořádným stipendiem.

Na konci druhého ročníku pak mají studenti oboru ELE široké možnosti volby bakalářských prací. Tyto práce mohounavazovat na již započaté projekty s KEV nebo z nich čerpat, je možné studentům individuálně vypsat zcela originální témata, která mohou vznikat i na základě podnětů z komerčních subjektů – často i renomovaných firem na elektrotechnickém trhu. Stejně tak je možné přizpůsobit zadání bakalářské práce tak, aby jste měli možnost v daném tématu pokračovat i v rámci své diplomové práce. V tomto Vám může napomoci i nový systém předběžného zveřejnění bakalářských prací KEV.

Po celou dobu bakalářského studia je možné uzpůsobit studijní plán tak, aby byl více orientován na Vaše preference, zejména pak pro lepší návaznost s navazujícím magisterským oborem PE, respektive DE se zaměřením na elektrickou trakci. V případě, že se pro obor PE či DE teprve rozhodujete a přicházíte z jiného oboru nežli ELE, není problémem provést uzpůsobení studijních plánů aby obsahovaly klíčové předměty absolventa oboru PE v rámci standardní doby studia.

V úvodu studia oboru PE (Průmyslová elektronika a elektromechanika) pak budete moci na speciálním setkání s představiteli oboru provést jemné doladění svých studijních plánů tak, aby lépe odpovídaly Vašemu zaměření a případně opětovné spolupráci s KEV. Studentům aktivně spolupracujícím s KEV se pak otevírá možnost získání dodatečných stipendií z programu Studentských grantových soutěží (SGS) či programu TALENT. Předmětem práce těchto studentů pak mohou být úkoly na projektech, či úkoly vyplývající ze spolupráce s průmyslem. Výsledky své práce pak můžete prezentovat na SVOČ či na specializovaných konferencích. Kvalitní výsledky Vaší práce se kromě jiného mohou kladně projevit i na doporučení pro studijní pobyty v rámci programu ERASMUS.

I v tomto případě lze předmět Vaší spolupráce s KEV použít jako nosné téma Vaší diplomové práce a může vyústit i v další studium v rámci doktorského studia na KEV...

Máte studium na FEL teprve v plánu?

Máte v plánu studium na Fakultě elektrotechnické ZČU nebo již na FEL studujete? Přemýšlíte, který z oborů si zvolit? Zkuste pouvažovat o jednom z oborů zastřešených Katedrou elektromechaniky a výkonové elektroniky!

Pokud se na Fakultu elektrotechnickou teprve hlásíte, můžete si pro své bakalářské studium zvolit jeden z následujících oborů, které zaštiťuje naše katedra:

 • ELE - Elektrotechnika a energetika
 • ELT - Elektrotechnika
 • AEL(k) - Aplikovaná elektrotechnika (i pro kombinované studium)

Všechny tyto programy jsou zaměřeny na velmi perspektivní oblast silnoproudé elektrotechniky a absolventi těchto programů jsou špičkově připraveni jak pro praxi v kterékoliv firmě tak i pro navazující magisterské studium. V jeho rámci Vám Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky nabízí obor PE - Průmyslová elektronika a elektromechanika. Tento obor přímo navazuje na výše uvedené bakalářské studijní programy a zužitkovává zkušenosti, které studenti nabyli jejich studiem.

Obor PE z Vás udělá odborníky na elektrické stroje a výkonovou elektroniku s tím, že si samozřejmě lze zvolit své zaměření na jeden z uvedených oborů. Inženýři, kteří absolvovali studium oboru PE na Fakultě elektrotechnické ZČU, jsou žádanými a ceněnými odborníky v tuzemsku i zahraničí, o čemž svědčí řada úspěchů a ocenění našich studentů. V oboru PE se Vám dostane individuálního přístupu expertů svého oboru, kteří Vám předají maximum svých zkušeností.

Naši studenti dosahují významných úspěchů často již během studia - jedním z nich je příklad výhry našeho studenta Bc. Martina Brůhy, který se svou bakalářskou (!) prací zvítězil v celostátní soutěži ABBsolvent nadnárodní společnosti ABB. Jedním z našich dalších úspěšných absolventů je pak Ing. Jan Diesl, který byl firmou ŠKODA HOLDING a.s. oceněn cenou Nováček roku 2008 (pdf; str. 5). Studiem oborů naší katedry se i Vám otevírá šance stát se stejně úspěšným elektroinženýrem!


 • Výuka předmětu KEV/ES (EL203)
 • Výuka předmětu KEV/ES (EK101)
 • Výuka předmětu KEV/ES (EK101)
 • Výuka předmětu KEV/ES (EK101)
 • Výuka předmětu KEV/ES (EK101)
 • Výuka předmětu KEV/ES (EL203)
 • Výuka předmětu KEV/ES (EL203)
 • Výuka předmětu KEV/ES (EK101)
 • Výuka předmětu KEV/ES (EK101)
 • Výuka předmětu KEV/ES (EK101)

CZ

EN

Created by TrueWeb

Copyright 2010 KEV ZČU