Studentská odborná činnost

V rámci svého studia na Fakultě elektrotechnické mohou studenti rozšířit své působení na univerzitě o studentskou odbornou činnost, v rámci které se mohou zdokonalit v mnoha ohledech. Studentská odborná činnost spočívá zejména ve výpomoci personálu katedry. Její náplní může být například:


  • změny zapojení pro laboratorní měření
  • výpomoc při zprovoznění nových zařízení
  • výpomoc při údržbě či rekonstrukci existujícího zařízení
  • tvorba nových měřících úloh, záběhová měření

a mnoho dalšího.


Každá aktivita navíc má být samozřejmě po právu odměněna a v tomto případě bude vaší odměnou přiměřené mimořádné stipendium. S hotovým projektem se pak lze přihlásit do Přehlídky studentských odborných prací (SVOČ), kde jsou první tři místa v dané sekci odměněna dalším mimořádným stipendiem, dále pak tyto práce bývají oceňovány Cenou děkana fakulty Elektrotechnické.

CZ

EN

Created by TrueWeb

Copyright 2010 KEV ZČU