Věda a výzkum

Kromě výuky řady předmětů na Fakultě elektrotechnické, se personál katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky podílí na řadě výzkumných záměrů, na nichž v řadě případů spolupracuje s jinými fakultami Západočeské univerzity v Plzni či s renomovanými firmami. Kompletní seznam běžících projektů a publikací, které z těchto projektů vzešly, je umístěn na na webových stránkách Fakulty elektrotechnické v sekci věnované katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky.

Mimo výzkumu, financovaného z grantových fondů, běží na katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky též specifický výzkum, jehož výsledky budou průběžně zveřejňovány na těchto stránkách.


Publikace členů katedry

Výpis z publikační činnosti členů katedry lze získat použitím odkazů uvedených níže. Vzhledem k tomu, že výpisy publikační činnosti nejsou uloženy na tomto serveru, ale generují se na serveru jiném, může tvorba požadovaného výstupu trvat i několik sekund.

Rok publikace:

 2003 a starší  2004  2005
 2006  2007  2008
 2009  2010  2011

Další výzkumné výsledky

Další výsledky vědeckovýzkumné práce na Katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky lze nalézt na stránce http://partnerstvi.fel.zcu.cz/vysledky/, která tvoří soupis vědeckovýzkumné činnosti celé fakulty elektrotechnické včetně RICE. Mezi tyto výsledky pak patří:

  • funkční vzorky (FV)
  • ověřené technologie (OT)
  • patenty (PA)
  • poloprovozy (PO)
  • prototypy (PR)
  • software (SW)
  • užitné vzory (UV)
  • ostatní výstupy vědeckovýzkumné činnosti (O)

V případě zájmu o danou registrovanou technologii či software prosím kontaktujte osobu uvedenou v příslušném formuláři na http://partnerstvi.fel.zcu.cz/vysledky/.

CZ

EN

Created by TrueWeb

Copyright 2010 KEV ZČU