hala_1920x630

Výzkum na Katedře

Výzkumné a vývojové projekty na FEL jsou řešeny pod záštitou R&D centra RICE. Katedry zajišťují propojení mezi naším výzkumem a vzdělávací činností a využívají nejnovější poznatky ve výuce.

Umělá inteligence

Neuronové sítě

Zabýváme se pokročilými aplikacemi neuronových sítí pro modelování nelineárních systémů v elektrotechnice. Tyto přístupy nacházejí uplatnění např. při odhadování podoby magnetického toku v synchronních strojích nebo pro predikci teplot ve výkonových polovodičových modulech.

PINN_structure

Pokročilé metody prediktivního řízení

připravujeme