vyuka2_1920x825

studujte na KEV

Pojďte a podílejte se na tématech, které doslova rozpohybovávají dnešní svět.

Témata, kterými se na KEV můžete zabývat

Studenti mohou na katedře realizovat závěrečný projekt v bakalářském studiu (rámcová témata) nebo diplomovou práci v navazujícím magisterském studiu.

Během studia je možné spolupracovat s katedrou na projektech v rámci předmětů:

 • na bakalářském studiu jsou to předměty KEV/VPP1 - KEV/VPP5
 • na magisterském studiu jsou to KEV/SP1VE, KEV/SP2VE, KEV/SP1VT, KEV/SP2VT, KEV/SP1ES, KEV/SP2ES

Seznam aktuálních projektů do kterých se můžete zapojit naleznete v seznamu projektů pro studenty - ZDE.

Kdykoli během studia je možné se připojit do našeho týmu - můžete spolupracovat na vypsaném tématu nebo přijít s vlastním projektem.

 • Na projektech je možné pokračovat v rámci doktorského studia.

DOPRAVNÍ TECHNIKA, ELEKTROMOBILITA A MOTORSPORT

Zabýváme se elektrickými dopravními prostředky od těch nejmenších, jako jsou například elektrické koloběžky a motorky, přes elektromobily a motokáry, až po velké dopravní prostředky, jako elektrické autobusy, trolejbusy, tramvaje a lokomotivy, lodě či letadla. Zabýváme se rovněž hlavními částmi pohonných jednotek pro motorsport (Formula Student, SuperKart, WRC).

Dále se zabýváme dopravními simulátory, modelováním, plánováním a řízením dopravy.

motokara_750

Obr.: Elektrická motokára. Studentský projekt z roku 2012

Projekty, kterýmy se zabýváme v této oblasti v rámci výzkumu.

 

MECHATRONIKA, ROBOTIKA A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE/ AUTOMATIZACE

Důležitou oblastí našich aktivit je mechatronika, robotika a průmyslová automatizace, kde se zaměřujeme na jednotlivé komponenty a řízení robotů, speciálních manipulátorů, obráběcích strojů, výrobních zařízení a linek.

uarm-4-axis-educational-robot-arm-500x500

Obr.: Model robotického ramena uARM určeného pro výuku robotiky.

Projekty, kterýmy se zabýváme v této oblasti v rámci výzkumu.

 

MODERNÍ ENERGETIKA, PŘEMĚNY ENERGIE

Zaměřujeme se na výkonové elektronické technologie v přenosu a distribuci elektrické energie, chytré sítě a efektivní využití obnovitelných zdrojů. Navrhujeme nové technologie pro výrobu elektrické energie a tepla. V oblasti přeměn se zabýváme například i specializovanými technologiemi pro elektrické teplo či bezdrátový přenos.

smart_home_white

Obr.: Ukázka chytré domácnosti

Projekty, kterýmy se zabýváme v této oblasti v rámci výzkumu.

PROJEKCE, KONSTRUKCE A ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Nedílnou součástí téměř každého komplikovanějšího zařízení nebo technologie jsou elektrické stroje a další zařízení. Na katedře se zabýváme jejich návrhem, modelováním, konstrukcí, zkoušením a testováním.

navrh motoru

Obr.: Práce se softwarem pro modelování el. strojů

Projekty, kterýmy se zabýváme v této oblasti v rámci výzkumu.

UMĚLÁ INTELIGENCE

Provoz elektrotechnických zařízení vyžaduje pochopení základních principů jejich chování a odvození matematického popisu. Historicky tyto zjednodušené modely a řídicí strategie navrhovali lidé na základě zkušeností a experimentů. V dnešní době je k dispozici tak velké množství dat a rychlých simulátorů, že je možné využít metody umělé inteligence a strojového učení pro nalezení přesnějšího modelu i přesnější strategie řízení.  Tyto metody mohou být použity pro zlepšení konstrukce elektrotechnických zařízení.

modelovani dopravy

Obr.: Software pro modelování dopravy.

Projekty, kterýmy se zabýváme v této oblasti v rámci výzkumu.

Projekty, na kterých se můžete podílet

Seznam projektů pro studenty

Seznam aktuálních projektů do kterých se můžete zapojit naleznete ve velké přehledové tabulce - ZDEtabulka seznamu projektu pro studenty

Studentská formule

Formule student je mezinárodní soutěž pořádaná organizací SAE International s tradicí již od roku 1979, které se v současnosti účastní více jak 600 univerzit. V minulosti formule ZČU http://uwbracing.cz/ dosáhla úctyhodných výsledků z mnoha závodů v kategorii se spalovacím motorem. Nyní studenti připravují formuli s elektrickým pohonem napájeným z trakční baterie. Na naší katedře se dozvíte více o návrhu elektromotorů, střídačů, trakční baterie včetně BMS a další doprovodné elektroniky.

 • Projekt, do kterého je možné se ihned zapojit.
 • Oblasti možné spolupráce:
  • návrh a výroba elektroniky
  • programování jednotek, komunikace i vizualizace
  • příprava dokumentace a účast na závodech.
 • Není důležité jaké máte dovednosti teď, ale které chcete během studia získat.
 • formula_1