vyuka2_1920x825

studujte na KEV

Pojďte a podílejte se na tématech, které doslova rozpohybovávají dnešní svět.

Bakalářské studium

V bakalářském stupni studia se podílíme na výuce ve společném bakalářském studijním programu Elektrotechnika a informační technologie. Zde zajišťujeme nebo se podílíme na těchto předmětech:

 • 1. semestr
  • KEV/ZEIN (Základy elektroinženýrství)
  • KEV/TDO (Technická dokumentace a systémy CAD)
 • 2. semestr
  • KET/FE (Fyzikální elektronika – zajišťujeme 50%)
 • 3. semestr
  • KEV/ZAE (Základy automatizace v elektrotechnice)
  • KEV/EST (Elektrické stroje)

 

 • 4. semestr
  • KEV/PVE (Pohony a výkonová elektronika)
  • KEV/AVM (Aplikace výpočetních metod)
  • blok EIT1 - KEV/AVSE (Automatizace ve výkonových systémech a elektroenergetice)
 • 5. semestr
  • blok EIT2 - KEV / VEL (Výkonová elektronika)
  • blok EIT3 - KEV / TES (Teorie elektrických strojů)
  • blok EIT5 - KEV / NES (Navrhování elektrických strojů)
 • 6. semestr
  • blok EIT7 - KEV / ELP (Elektrické pohony)

Na naší katedře je možné zpracovat závěrečný projekt v bakalářském studiu - předmět KEV / ZPR (Závěrečný projekt).

Navazující magisterské studium

V navazujícím magisterském studiu garantujeme studijní program Výkonové systémy a elektroenergetika, aktivně zabezpečujeme dvě specializace:

 • Výkonové elektronické technologie a pohony
 • Elektrické stroje.

Absolventi specializace Výkonové elektronické technologie a pohony dále detailněji získají znalosti nových struktur výkonových polovodičových měničů a pohonů, měničů a pohonů se zvýšenou energetickou účinností a vysokou hustotou výkonu. Dokáží řešit elektrické systémy pro dopravní prostředky, roboty a manipulátory, průmyslové a energetické technologie, energetické sítě a dokáží řešit mechatronické systémy. Absolventi budou schopni navrhovat výkonové elektronické technologie a elektrické pohony. Získají také znalosti o moderních způsobech jejich řízení. 

Vyučované předměty specializace Výkonové elektronické technologie a pohony:

 • 1. semestr
  • KEV/EST2 (Elektrické stroje 2)
  • KEV/PVE2 (Pohony a výkonová elektronika 2)
  • KEV/MR1 (Mikroprocesorové řízení pohonů 1)
  • KEV/MSVS (Modelování a simulace výkonových systémů)
  • KEV/PM (Projektování měničů)
  • KEV/ZDIN (Základy dopravního inženýrství)
 • 2. semestr
  • KEV/EMB (Elektromobilita)
  • KEV/EPV (Elektrické pohony vozidel)
  • KEV/MR2 (Mikroprocesové řízení pohonů 2)
 • 3. semestr
  • KEV/EMC (Elektromagnetická kompatibilita)
  • KEV/ARPO (Automatická regulace pohonů)
  • KEV/VEL2 (Výkonová elektronika 2)
  • blok VSEE-VT2 - KEV/VPS (Vybrané partie z elektrických strojů)
 • 4. semestr
  • KEV/SKR (Systémy kontroly a řízení)
  • KEV/VTS (Výkonové a trakční systémy)
  • KEV/PVS (Projektování výkonových systémů)

Absolventi specializace Elektrické stroje dále detailněji získají znalosti o nových principech elektrických strojů a jejich konstrukčních uspořádáních. Budou schopni používat moderní způsoby jejich návrhu včetně použití nových simulačních metod. 

 

Vyučované předměty specializace Elektrické stroje:

 • 1. semestr
  • KEV/EST2 (Elektrické stroje 2)
  • KEV/PVE2 (Pohony a výkonová elektronika 2)
  • KEV/KPES (Konstrukční prvky elektrických strojů)
  • KEV/TS2 (Teorie elektrických strojů 2)
  • KEV/VELS (Vinutí elektrických strojů)
  • KEV/ZDIN (Základy dopravní inženýrství)
 • 2. semestr
  • KEV/EPV (Elektrické pohony vozidel)
  • KEV/MSS1 (Modelování a simulace elektrických strojů 1)
  • KEV/MZS (Měření a zkoušení elektrických strojů)
  • KEV/SST1 (Stavba elektrických strojů 1)
 • 3. semestr
  • KEV/EMC (Elektromagnetická kompatabilita)
  • KEV/ASP (Aplikace supravodivosti v elektrotechnice)
  • KEV/MSS2 (Modelování a simulace elektrických strojů 2)
  • KEV/SST2 (Stavba elektrických strojů 2)
  • KEV/VPS (Vybrané partie z elektrických strojů)
 • 4. semestr
  • KEV/SKR (Systémy kontroly a řízení)
  • KEV/VTS (Výkonové a trakční systémy)
  • KEV/PVS (Projektování výkonových systémů)

Doktorské studium

Po úspěšném absolvování magisterského studia se na naší katedře otvírají dveře pro pokračování v rámci doktorského studia a získání studiem nejvyššího dosažitelného titulu, a to doktor filozofie v oboru elektrotechnika. Na naší katedře znamená doktorské studium vstupenku k pestré škále témat výzkumu, finanční podpoře a brzkému zapojení do prestižních mezinárodních projektů. Součástí doktorského studia je i účast na renomovaných mezinárodních konferencích pořádaných na i druhém konci planety, tudíž je zde prostor pro nadšence jiných kultur a možnost objevování jiných kontinentů. Naše katedra je úzce napojena na výzkumné centrum RICE, a tak již od prvních dní je možné začít bádat pomocí nejmodernějších přístrojů a laboratorního vybavení v moderních prostorách fakulty elektrotechnické a výzkumného centra RICE. Studenty doktorského studia dokážeme dlouhodobě zapojovat a financovat z projektů, a tak je možné nabídnout prezenčním studentům srovnatelné platové podmínky s aplikační sférou. Ovšem s neporovnatelně větší časovou a tematickou volností. Na naší katedře si též zakládáme na přátelské atmosféře a kolektivní spolupráci.

Doktorský studijní program Elektrotechnika a informační technologie

Cílem doktorského studijního programu je výchova specializovaných a vysoce kvalifikovaných odborníků pro vědeckou kariéru v oblasti základního i aplikovaného výzkumu pro akademickou i komerční oblast působení a v posílení přípravy na aktuální výzvy naší společnosti.